BADANIA KIEROWCÓW
BADANIA OPERATORÓW
BADANIA WYSOKOŚCIOWE
BADANIA NA STANOWISKA GÓRNICZE

Pracownia Badań Psychologicznych PSYCHOTEST specjalizuje się w badaniach wstępnych i okresowych z zakresu psychologii transportu oraz medycyny pracy.

W Pracowni przeprowadza się diagnostykę psychologiczną związaną z orzecznictwem psychologicznym kierowców wszystkich kategorii, instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy, operatorów maszyn i urządzeń, osób pracujących na stanowiskach wysokościowych i górniczych oraz pozostałych osób wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej.  

W ramach badania są przeprowadzane stosowne testy osobowości, sprawności intelektualnej oraz testy sprawności psychomotorycznej. Procedura jest wykonywana jednego dnia wraz z omówieniem uzyskanych wyników i wydaniem odpowiedniego orzeczenia.

Przygotowanie merytoryczne, doświadczenie oraz dobra organizacja pozwalają na kompleksową ofertę dostosowaną do potrzeb rynku oraz zaoferowanie najwyższej jakości badań psychologicznych wraz z zachowaniem tajemnicy zawodowej.

Pracownia Badań Psychologicznych PSYCHOTEST jest wyposażona w profesjonalną i nowoczesną aparaturę badawczą oraz wystandaryzowane testy psychologiczne. Wykonujemy dodatkowe badania widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie (badania w ciemni).

Z badań psychologicznych w Pracowni PSYCHOTEST korzystają klienci indywidualni oraz instytucjonalni.  Oferujemy atrakcyjne warunki dla firm w ramach stałej współpracy. Wykonujemy również badania lekarskie z zakresu medycyny pracy.

W razie zapotrzebowania istnieje możliwość wykonania badań w Państwa przychodni, firmie (po wcześniejszym ustaleniu).

atmosfera

Przyjazna i bezstresowa atmosfera

test

Nowoczesny sprzęt specjalistyczny i wystandaryzowane testy psychologiczne

cena

Atrakcyjne i konkurencyjne ceny

czas

Czas badania dostosowany do pracy osoby badanej