1. Jak się przygotować do badania?
 • Na badanie psychotechniczne należy przyjść wypoczętym i wyspanym. W dniu poprzedzającym badanie nie należy spożywać alkoholu ani innego środka psychoaktywnego.
 • Nie ma powodów do stresu, to badanie, nie egzamin.
 1. Co należy zabrać na badanie psychotechniczne?
 • dokument tożsamości (prawo jazdy, dowód osobisty lub paszport)
 • okulary (soczewki) kontaktowe - jeśli są używane
 • skierowanie na badanie lub konsultację psychologiczną wystawione przez pracodawcę lub lekarza, jeśli zostało wystawione.
  Osoby nie posiadające skierowań również zostaną przebadane.
 • w przypadku kiedy pracodawca opłaca badanie psychologiczne niezbędne do wystawienia rachunku są następujące dane: Pełna nazwa firmy,  adres siedziby, NIP firmy.
 1. Kto kieruje na badania psychotechniczne?
 • lekarz medycyny pracy
 • pracodawca
 • z mocy działania niektórych ustaw sami jesteśmy zobowiązani przestrzegać terminów badań okresowych
 1. Przebieg badania psychologicznego – etapy:

CZĘŚĆ PISEMNA – TESTOWA

test1  Ocena sprawności intelektualnej oraz predyspozycji osobowościowych

CZĘŚĆ APARATUROWA

aparat

Ocena sprawności psychomotorycznej:

- szybkości reakcji na bodźce

      - koordynacji wzrokowo-ruchowej

ROZMOWA Z PSYCHOLOGIEM I OMÓWIENIE WYNIKÓW

rozmowaPsycholog przeprowadza rozmowę dotyczącą doświadczenia na danym stanowisku pracy,
przebytych chorób, ewentualnych wypadków, problemów i zaburzeń oraz omawia uzyskane wyniki.

 1. Ile czasu trwa badanie psychologiczne?
  Czas badania zależy to od:
 • stanowiska, na które osoba jest skierowana
 • tempa pracy osoby badanej

Zazwyczaj czas badania zajmuje 30min – 2 godzin.

 1. Jak często należy powtarzać badanie psychotechniczne?

Kierowcy oraz przedsiębiorcy wykonujący przewóz drogowy podlegają badaniom psychologicznym:

 • w wieku do 60 lat – co 5 lat
 • powyżej 60 lat – co 30 miesięcy

Instruktorzy, egzaminatorzy, kierowcy pojazdu uprzywilejowanego oraz kierujący tramwajem:

 • w wieku do 65 lat – co 5 lat
 • powyżej 65 lat – co 1 rok

W przypadku kierowcy, który otrzymał skierowanie na badanie z Urzędu Miasta / Starostwa Powiatowego / Policję, nie orzeka się terminu kolejnego badania. W przypadku ponownego otrzymania skierowania z wyżej wymienionych instytucji, badanie należy w całości powtórzyć.

Osobom skierowanym przez lekarza medycyny pracy, które wykonują prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej lub kierują samochodem do 3,5 tony w ramach obowiązków służbowych, zgodnie z wytycznymi Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie Medycyny Pracy z 7 marca 2008 r. nie określa się terminu kolejnego badania, w przypadku kiedy nie istnieją żadne wskazania psychologiczne.
Częstotliwość badań psychologicznych zależy od lekarza medycyny pracy, który kieruje pracowników na konsultację psychologiczną. 

 1. Czy idąc na badanie muszę posiadać skierowanie na badanie lub konsultację psychologiczną?

Osoba badana może posiadać skierowanie na badanie lub konsultację psychologiczną od pracodawcy albo lekarza medycyny pracy. Skierowanie nie jest konieczne, jeżeli samemu finansuje się badanie.

Kierowca skierowany na badanie psychologiczne z powodu przekroczenia limitu 24 punktów karnych lub z powodu zatrzymania prawo jazdy po prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, musi posiadać skierowanie od Prezydenta Miasta/ Starostę / Policję lub innej instytucji, która go kieruje.

Realizowane badania opierają się na następujących przepisach prawnych:

Przepisy prawne dla kierowców:

Przepisy prawne dla operatorów i osób pracujących na wysokości:

Przepisy prawne dla osób pracujących na stanowiskach górniczych:

atmosfera

Przyjazna i bezstresowa atmosfera

test

Nowoczesny sprzęt specjalistyczny i wystandaryzowane testy psychologiczne

cena

Atrakcyjne i konkurencyjne ceny

czas

Czas badania dostosowany do pracy osoby badanej