Świadczymy usługi w zakresie diagnostyki psychologicznej osób zatrudnionych na stanowiskach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Posiadamy testy w języku polskim oraz rosyjskim.


 

Badania kierowców
150,00 zł

kierowcy


 1.  Kierowców ubiegających się o uzyskanie uprawnień oraz chcących przedłużyć uprawnienia w zakresie prawo jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E,  D, D+E
 2. Osób zatrudnionych na stanowisku kierowcy/ wykonujących przewóz drogowy
 3. Kierowców pojazdów uprzywilejowanych i  przewożących wartości pieniężne
 4. Instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy oraz kandydatów na instruktora lub egzaminatora   
 5. Kierowców TAXI  
 6. Osób kierujących tramwajem lub ubiegających się o uprawnienia do kierowania tramwajem
 7. Kierowców skierowanych przez Wydział Komunikacji w związku z :

  • przekroczeniem limitu 24 punktów karnych
  • prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu lub innego środka psychoaktywnego
  • uczestnictwem w wypadku drogowym
  • w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 8. Kierowców skierowanych przez lekarza
 9. Kierowców ubiegających się o przywrócenie uprawnień cofniętych ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych

 


Kierujących pojazdem kat. B w celach służbowych
 
100,00 zł


 Widzenie zmierzchowe i wrażliwość po olśnieniu (ciemnia)        30,00 zł                

 


Badania na stanowisko operatora
60,00 zł

operator


 1. Operatorów sprzętu zmechanizowanego
 2. Operatorów maszyn budowlanych
 3. Operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 4. Operatorów dźwigów
 5.  Operatorów podestów ruchomych
 6. Operatorów żurawi wieżowych
 7. Operatorów walców drogowych
 8. Operatorów suwnicy

 


 Badania wysokościowe
60,00 z
ł

wysokosc1

 

 


Badania osób pracujących na stanowiskach górniczych
60,00 zł / 100,00 zł*

g3

 * specjalistyczne stanowiska górnicze


 Badania psychologiczno-psychiatryczne
250,00 zł / 350,00 zł* 

 badanie psychologiczne02


1. Górników strzałowych, wydawców środków strzałowych oraz osób wykonujących prace z wykorzystaniem materiałów wybuchowych 
2. Osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
3. Osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń*

atmosfera

Przyjazna i bezstresowa atmosfera

test

Nowoczesny sprzęt specjalistyczny i wystandaryzowane testy psychologiczne

cena

Atrakcyjne i konkurencyjne ceny

czas

Czas badania dostosowany do pracy osoby badanej