Świadczymy usługi w zakresie diagnostyki psychologicznej osób zatrudnionych na stanowiskach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Posiadamy testy w języku polskim oraz rosyjskim.

Świadczymy również usługi - konsultacje terapeutyczne w nurcie Psychoterapii Pozytywnej.


Badania kierowców
150,00 zł

kierowcy

 1. Kierowców ubiegających się o uzyskanie uprawnień oraz chcących przedłużyć uprawnienia w zakresie prawo jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E,  D, D+E
 2. Osób zatrudnionych na stanowisku kierowcy/ wykonujących przewóz drogowy
 3. Kierowców pojazdów uprzywilejowanych i  przewożących wartości pieniężne
 4. Instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy oraz kandydatów na instruktora lub egzaminatora   
 5. Kierowców TAXI  
 6. Osób kierujących tramwajem lub ubiegających się o uprawnienia do kierowania tramwajem
 7. Kierowców skierowanych przez Wydział Komunikacji w związku z :

  • przekroczeniem limitu 24 punktów karnych
  • prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu lub innego środka psychoaktywnego
  • uczestnictwem w wypadku drogowym
  • w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 8. Kierowców skierowanych przez lekarza
 9. Kierowców ubiegających się o przywrócenie uprawnień cofniętych ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych


Kierujących pojazdem kat. B w celach służbowych        120,00 zł
(cena obejmuje badanie widzenia zmierzchowego oraz progu wrażliwości na olśnienie)


 Widzenie zmierzchowe i wrażliwość po olśnieniu (ciemnia)        35,00 zł                


Badania na stanowisko operatora
80,00 zł

operator

 1. Operatorów sprzętu zmechanizowanego
 2. Operatorów maszyn budowlanych i drogowych
 3. Operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym - widłowych, podnośnikowych, unoszących
 4. Operatorów dźwigów
 5.  Operatorów podestów ruchomych
 6. Operatorów żurawi wieżowych
 7. Operatorów walców drogowych
 8. Operatorów suwnicy

 


 Badania wysokościowe
80,00 z
ł

wysokosc1


Badania osób pracujących na stanowiskach górniczych
80,00 zł / 120,00 zł*

g3

 * specjalistyczne stanowiska górnicze


Badania psychologiczne

Badania psychologiczne wymagane do wykonywania innych zawodów wskazanych w ustawach

Kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, kuratora, komornika, asesora sądowego              250,00 zł

 


Badania psychologiczno-psychiatryczne:

 badanie psychologiczne02

1. Osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa

2. Górników strzałowych, wydawców środków strzałowych oraz osób wykonujących prace z wykorzystaniem materiałów wybuchowych 

250,00 zł

300,00 zł   

3. Osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 300,00 zł
4. Osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń 400,00 zł
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Skuteczna terapia: jakie czynniki sprawiają, że działa? - Piękno umysłu

 Sesja terapeutyczna - konsultacje w nurcie Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej
100,00 zł / 60 min


 Duplikat orzeczenia psychologicznego    20,00 zł / szt.

atmosfera

Przyjazna i bezstresowa atmosfera

test

Nowoczesny sprzęt specjalistyczny i wystandaryzowane testy psychologiczne

cena

Atrakcyjne i konkurencyjne ceny

czas

Czas badania dostosowany do pracy osoby badanej