Świadczymy usługi w zakresie diagnostyki psychologicznej osób zatrudnionych na stanowiskach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.


 

Badania kierowców
150,00 zł

kierowcy


 1.  Kierowców ubiegających się o uzyskanie uprawnień oraz chcących przedłużyć uprawnienia w zakresie prawo jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E,  D, D+E
 2. Osób zatrudnionych na stanowisku kierowcy/ wykonujących przewóz drogowy
 3. Kierowców pojazdów uprzywilejowanych i  przewożących wartości pieniężne
 4. Instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy oraz kandydatów na instruktora lub egzaminatora   
 5. Kierowców TAXI  
 6. Osób kierujących tramwajem lub ubiegających się o uprawnienia do kierowania tramwajem
 7. Kierowców skierowanych przez Wydział Komunikacji w związku z :

  • przekroczeniem limitu 24 punktów karnych
  • prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu lub innego środka psychoaktywnego
  • uczestnictwem w wypadku drogowym
  • w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 8. Kierowców skierowanych przez lekarza
 9. Kierowców ubiegających się o przywrócenie uprawnień cofniętych ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych

 


Kierujących pojazdem kat. B w celach służbowych
 
100,00 zł


 Widzenie zmierzchowe i wrażliwość po olśnieniu (ciemnia)        30,00 zł                

 


Badania na stanowisko operatora
60,00 zł

operator


 1. Operatorów sprzętu zmechanizowanego
 2. Operatorów wózków widłowych
 3. Operatorów dźwigów
 4. Operatorów podestów ruchomych
 5. Operatorów żurawi wieżowych
 6. Operatorów walców drogowych
 7. Operatorów suwnicy

 


 Badania wysokościowe
60,00 z
ł

wysokosc1

 


Badania osób pracujących na stanowiskach górniczych
80,00 zł

g3

 


 

atmosfera

Przyjazna i bezstresowa atmosfera

test

Nowoczesny sprzęt specjalistyczny i wystandaryzowane testy psychologiczne

cena

Atrakcyjne i konkurencyjne ceny

czas

Czas badania dostosowany do pracy osoby badanej